Avís legal

El propietari d’aquesta web és l’Associació ànimaL: som ànima animal, amb NIF G67538744 i adreça al passatge dels Comtes Mir i Borrell 22, 7è A de Mataró (08302). Es tracta d’una associació sense ànim de lucre amb aquests estatuts i dades de contacte, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 26 de maig de 2020 (núm. d’inscripció 67623) i al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Mataró amb data 8 de juny de 2020 (núm. d’inscripció 935).

Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat i cookies en els següents enllaços:

Segona versió, 27 de juny de 2020. Versions anteriors aquí.

Totes sentim igual