Demanem aturar les morts de senglars a la ciutat de Mataró

Crèdits: @jacksondesign

—> Recollida de signatures aquí <—

A l’associació ànimaL ens hem assabentat per diferents mitjans que l’Ajuntament de Mataró està duent a terme una campanya de captura i mort de senglars amb l’objectiu de reduir les incidències que últimament hi ha hagut amb aquests animals. Les incidències inclouen danys a cultius, accidents de trànsit, conflictes amb gossos i danys a les pistes municipals d’atletisme. Al mateix temps, el col·lectiu de pagesos ha obtingut permís per organitzar batudes de caça i efectuar la seva pròpia campanya de captura i mort de senglars.

Tot i que l’Ajuntament ens ha atès amb consideració, sensibilitat i transparència ens veiem obligades a mostrar la nostra frontal oposició a la forma com s’ha gestionat aquest conflicte pels següents motius:

  • No s’ha efectuat cap quantificació dels danys produïts pels senglars ni s’ha realitzat cap estudi previ de la possible problemàtica, però s’han destinat gairebé 11.000 euros en contractar una empresa de captura i mort de senglars.
  • L’Ajuntament no ha dedicat cap recurs econòmic a mètodes alternatius i ètics, tot i que la Llei de Protecció d’Animals de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2008) estableix l’obligatorietat de les administracions públiques a utilitzar mètodes ètics de control de poblacions d’animals.
  • L’evidència científica mostra que els mètodes basats en la mort indiscriminada de senglars són del tot ineficients. Les batudes de caça, a més, són inherentment perilloses i provoquen multitud d’accidents.
  • Els porcs senglars són éssers sensibles, sociables i amb característiques individuals úniques. Poden patir dolor, angoixa i por, i poden sentir alegria i benestar; gaudeixen jugant i explorant i se senten a gust amb la companyia dels seus familiars i amics. Mereixen en conseqüència el màxim respecte per la seva vida i benestar.

Per tot això, des de l’associació ànimaL hem elaborat un informe (que es pot consultar aquí) i demanem a l’Ajuntament de Mataró que es prenguin les següents mesures:

  1. Aturar de forma immediata la captura i mort de senglars i suspendre els permisos de caça a la ciutat de Mataró.
  1. Fer una avaluació rigorosa dels danys econòmics i incidències de seguretat causats pels senglars que permeti establir la idoneïtat de prendre mesures.
  1. En cas que l’avaluació de danys i incidències estableixi la necessitat d’iniciar algun tipus d’intervenció, encarregar un estudi a experts en matèria de control de fauna salvatge per a determinar el cens actual de senglars, conèixer la capacitat de càrrega de l’ecosistema i dissenyar un pla d’actuació basat en mètodes ètics.