Junta directiva

La junta directiva és designada per l’Assemblea General, formada per totes les sòcies. Actualment la junta la integren les següents persones:

  • Presidenta: Esther Molina Olivencia
  • Vicepresidenta: Sílvia Medina Godoy
  • Secretari: Laureà Miró Bretos
  • Tresorer: Ferran Moreno Quiñoa
  • Vocals: Andrea Cucurny Marin, Helena Escoda Casas, Juan Hens Benítez, Júlia Renau Dicenta i Antonietta Spedalieri

Les actes de les reunions de la junta directiva es poden consultar aquí.

Totes sentim igual