Junta directiva

La junta directiva és designada per l’Assemblea General, formada per totes les sòcies. Actualment la junta la integren les següents persones:

  • Presidenta: Esther Molina Olivencia
  • Secretari: Laureà Miró Bretos
  • Tresorera: Anna Sallent Benach
  • Vocals: Antonietta Spedalieri i Ana Mª Portillo González

Les actes de les reunions de la junta directiva es poden consultar aquí.

Totes sentim igual